Välkommen till Saltögården
– en musikalisk mötesplats.

På Saltö ges unika möjligheter till rekreation och kreativt skapande för musikutövare och tonsättare. Här finns tystnaden, naturens rytm och havets magiska ljus. Saltö ligger mitt i den storslagna Kosterfjorden, granne med Tjärnö, strax söder om Strömstad. Sedan 1966 är Saltö naturreservat.

Den vackra tallskogen vid stranden ger Saltögården skydd från den ständiga västanvinden samtidigt som trädkronornas susande ger dig inspiration till att tänja dina personliga gränser.