Om Saltö

Erik Järnåker
Stiftelsen Saltö bildades 1967 av direktör Erik Järnåker (1905-1992). Han var son till en vagnmakare i Västergötland och lyckades genom hårt arbete och sant entreprenörsskap bli framgångsrik industriman. Kärleken till musiken genomsyrade hans liv och han blev en av vår tids främsta musikmecenater.

Erik Järnåker lyckades efter flera års förberedelse uppföra Saltögården.

Utöver donationen till Stiftelsen Saltö har Erik Järnåker även instiftat Stråkinstrumentfonden 1979. Fonden förfogar över ett 70-tal förstklassiga stråkinstrument som ställs till framstående svenska musikers disposition.

Saltögården
Hans syfte med Saltögården var att ”bereda inom svenskt musikliv praktiskt, vetenskapligt och pedagogiskt verksamma människor tillfälle till rekreation eller sådant studiearbete eller skapande arbete, som de gynnsamma betingelserna kan stimulera till" (citat ur Stiftelseurkunden).

Saltö
Saltö ligger mitt i den storslagna Kosterfjorden, granne med Tjärnö, strax söder om Strömstad. Den vackra tallskogen vid stranden ger Saltögården skydd från den ständiga västanvinden samtidigt som trädkronornas susande ger dig inspiration till att tänja dina personliga gränser.

På Saltö ges unika möjligheter till rekreation och kreativt skapande för musikutövare och tonsättare. Här finns tystnaden, naturens rytm och havets magiska ljus.

Sedan 1966 är Saltö naturreservat, tack vare Erik Järnåker. På Saltö finns ca 30 åretruntboende.

Vägbeskrivning
Från Göteborg E6 mot Oslo. Tag vänster, väg 176, mot Strömstad. Ca 10 km söder om Strömstad tag vänster vid skylt ”Saltö 9 km”. Väl på Saltö kör 500 m. Tag höger vid skylt ”Saltögården”.